unizg Pretraga

S Strojevi i uređaji u industriji obuće

Nositelji

Izv. prof. dr. sc. Goran Čubrić

šifra predmeta

52424

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti rad i primjenu najčešće korištenih strojeva i automata u tehnološkim procesima izrade obuće
•    razumjeti funkcioniranje osnovne konstrukcijskih elementa i mehanizama strojeva i automata u tehnološkim procesima izrade obuće
•    poznavanje različitih vrsta senzora i njihov odabir 
•    spoznati mogućnosti primjene robota u proizvodnji obuće

Okvirni sadržaj predmeta

Stjecanje znanja i razumijevanje procesa izrade obuće, primjena modernih proizvodnih strojeva i automatiziranih linija u procese suvremene proizvodnje obuće.

Cilj predmeta

Poznavanje osnovnih elemenata strojeva, poznavanje osnovne konstrukcije tipičnih strojeva u procesima proizvodnje obuće, poznavanje uobičajene automatizacije na strojevima, upoznavanje sa senzorima koji se koriste na strojevima u industriji obuće.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić G.: Mehanizmi odjevnih strojeva, Zrinski -TTF, Čakovec 2000.
  • Nikolić G.,Šomođi Ž.: Zbirka zadataka iz mehanizama i automatizacije strojeva u odjevnoj tehnologiji, Zrinski, Čakovec 1999.

Dopunska literatura

 

S Strojevi i uređaji u industriji obuće

Povezane teme