unizg Pretraga

S Upravljanje kvalitetom

Nositelji

Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

suradnici

Juro Živičnjak, mag. ing. techn. text., asistent

šifra predmeta

57075

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Označiti obuću za tržište.
•    Definirati postupke za ispunjenje zahtjeva norma i sadržaj Priručnika kvalitete. 
•    Odabrati optimalne postupke provođenja tehnološkog procesa proizvodnje obuće u skladu s zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom i okolišem . 
•    Prepoznati nesukladnosti i procijeniti njihov negativan utjecaj na kvalitetu proizvoda i zadovoljstvo kupca. Provoditi postupke za rješavanje nesukladnosti. 
•    Razlikovati prednosti sustavnog upravljanja kvalitetom i okolišem u organizaciji za proizvodnju obuće.

Okvirni sadržaj predmeta

Provoditi postupke ostvarenja proizvoda – obuće, sukladno zahtjevima norme ISO 9001 i ISO 14001.

Cilj predmeta

Usvajanje načela upravljanja kvalitetom. Razvijanje sposobnosti definiranja aktivnosti za ispunjenje zahtjeva norme ISO 9001 i 14001 kao i kritičkog prosuđivanja i nadziranja ključnih značajki i prednosti sustava kvalitete u organizaciji za izradu obuće.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Čunko: Kvaliteta tekstilnih proizvoda, Tekstilno-tehnološki fakultet i Zrinski d.o.o., Zagreb, 2009.
  • Ž. Kondić: Kvaliteta  i ISO  9000 primjena, Varteks tiskara, Varaždin 2007.

Dopunska literatura

  • HRN  EN ISO 9000,  HRN  EN ISO 9001, HRN  EN ISO 9004, HRN EN ISO 14001

S Upravljanje kvalitetom

Povezane teme