unizg Pretraga

S Stručna praksa OBT

Nositelji

prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

šifra predmeta

57055

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija

SATNICA ∑ (P+V+S):

10 (0+9+1)

ECTS

10

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati procese proizvodnje obuće
•    opisati organizacijsku strukturu procesa proizvodnje obuće
•    nabrojati i opisati faze u procesima proizvodnje obuće
•    nabrojati i opisati strojeve, uređaje i alate koji se koriste u procesima proizvodnje obuće
•    opisati sustave ugradnje radnih mjesta u proizvodnji obuće
•    opisati postupke krojenja kože
•    nabrojati i opisati postupke pripreme i šivanja iskrojenih dijelova gornjišta
•    opisati postupke izrade donjišta obuće
•    opisati postupke montaže
•    opisati postupke finiširanja obuće

Okvirni sadržaj predmeta

Na razini programa kojima predmet pridonosi, student će moći:
-    razumjeti i opisati postupke u procesima proizvodnje obuće
-    komunicirati sa stručnjacima i laicima o problemima i rješenjima u području tehnologije obuće
-    primijeniti stečene vještine učenja nužne za nastavak studija

Cilj predmeta

Cilj predmeta je steći stručna i primjenjena znanja u tehnologiji proizvodnje obuće. U okviru predmeta potrebno je steći znanja o svim fazama proizvodnje obuće (priprema proizvodnje, krojenje, izrada gornjišta i donjišta, montaža, finiširanje, pakiranje i skladištenje).

Literatura potrebna za ispit

  • D. Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće I dio, Zagreb, 1980.
  • D. Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće II dio, Zagreb, 1981.
  • D. Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće III, IV i V dio, Zagreb, 1983.
  • Časopis Koža i obuća – stručni i znanstveni članci

Dopunska literatura

 

S Stručna praksa OBT

Povezane teme