unizg Pretraga

S Tekstilna vlakna i materijali

Nositelji

Agata Vinčić, dipl. ing., viši predavač

šifra predmeta

40160

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (3+2+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razumjeti pojedine vrste tekstilnih materijala
•    Podjelu vlakana prema porijeklu i temeljnoj građevnoj tvari
•    Definirati svojstva vlakana i razlikovati svojstva vlakana prema vrsti
•    Primijeniti stečena znanja za ocjenu prikladnosti vlakana za određene proizvode
•    Poznavati mogućnosti prerade pojedinih vrsta vlakana
•    Primijeniti usvojena znanja o tekstilnim materijalima u praksi

Okvirni sadržaj predmeta

Povezati znanja o svojstvima vlakana i vrstama tekstilnih materijala s njihovom uporabom. Uspostaviti temelje za ispravan odabir tekstilnih materijala u daljem stručnom području (dizajnu obuće).

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o temeljnim vrstama tekstilija: vlakana, pređa, tkanina, pletiva, čipke i mreža, netkanog tekstila te kompozita. Ovladavanje znanjima o vlaknima kao osnovom svih tekstilnih tvorevina. Poznavanje preradbenih i uporabnih svojstava u ovisnosti o porijeklu, kemijskoj i strukturnoj građi vlakana.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Čunko, M. Andrassy: Vlakna, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zrniski d.d., Zagreb, 2005.
  • R. Čunko, E. Pezelj: Tekstilni materijali, Udžbenici Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Zrinski, Čakovec, 2002.
  • Interni materijali za predavanja i za vježbe (A. Vinčić)

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz znanstveno-stručnih časopisa (Tekstil ISSN 0492-5882 i dr.)

S Tekstilna vlakna i materijali

Povezane teme