unizg Pretraga

S Estetika - ne izvodi se od 17.05.2021.

Nositelji

Prof. dr. sc. Žarko Paić

šifra predmeta

41401

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Dizajn obuće

Satnica

2+0+1

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

 

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Objasniti pojam estetskoga oblikovanja u prostoru i uređenju interijera
•    Razlikovati i izložiti osnovne teorije estetske proizvodnje i recepcije
•    Upotrijebiti pojmove iz interdisciplinarnoga područja suvremene umjetnosti i dizajna
•    Interpretirati odnose između suvremenoga društva i kulturnih industrija u nastanku novoga proizvoda dizajna u interijeru
•    Definirati postupke i metode estetske valorizacije tekstila u prostoru raznolikih stilova
•    Prepoznati specifičnosti estetskoga prostora i povezati prostorne značajke s uporabom tekstilnih elemenata
•    Upotrijebiti i primijeniti nove metode vizualnih studija u dizajnu i uređenju interijera
•    Koristiti teorijske spoznaje i iskustva iz estetske konfiguracije ukusa u određivanju novih stilova

Okvirni sadržaj predmeta

Klasificirati i kategorizirati estetske pojmove u stvaranju novoga dizajnerskog proizvoda. Koristiti se metodama vizualne pismenosti (visual literacy) u procesima dizajna tekstila za interijere, ali i ostalih dekorativnih elemenata dizajna u prostoru. Procijeniti i razjasniti važnost estetskoga načina oblikovanja prostora. Biti sposoban surađivati u timskim projektima industrijske proizvodnje tekstila za interijere i prilagođavati se dinamici timskog rada kao i realnim mogućnostima rješavanja zadataka. Moći samostalno i odgovorno voditi procese objektivnog vrednovanja estetske kvalitete proizvoda u dizajnu interijera.

Cilj predmeta

Upoznati studente s teorijskim osnovama estetike kao kreativnoga mišljenja u razvitku suvremene umjetnosti i dizajna. Estetske teorije i pojam ljepote imaju svoju povijest do grčkih filozofa preko novovjekovnih estetičara do suvremenih estetskih teorija. Kreativnom dizajneru pruža se mogućnost poznavanja umjetnosti i umjetnički lijepog kroz povijesnu artikulaciju estetskih problema i rasprava. Posebni cilj kolegija je izučavanje odnosa umjetnosti i dizajna te istraživanje estetike ljudskog lika te tekstila u interijeru. Pritom se dizajneru tekstila omogućuje i razvitak likovnog razmišljanja, kompetentnog raspravljanja o cjelovitom dizajnu i objašnjavanja vlastitih kreacija.

Literatura potrebna za ispit

  • Aristotel, POETIKA, GZH, Zagreb, 1989.
  • Pejović, D., (prir.), NOVA FILOZOFIJA UMJETNOSTI, Matica Hrvatska, Zagreb, 1972.
  • Galović, M. DOBA ESTETIKE, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2011.
  • Barbarić, D.(prir.), ZAGONETKA UMJETNOSTI, Demetra, Zagreb, 2003.
  • Paić, Ž. VIZUALNE KOMUNIKACIJE: uvod, Centar za vizualne studije, Zagreb, 2008.
  • Jencks, Ch.. (ur.), VIZUALNA KULTURA, Jesenski i Turk, 2002.

Dopunska literatura

  • Calinescu, M., LICA MODERNITETA: AVANGARDA, DEKADENCIJA, KIČ, Stvarnost, Zagreb, 1977.
  • Paić, Ž. VRTOGLAVICA U MODI: Prema vizualnoj semiotici tijela, Altagama, Zagreb, 2007.
  • Paić.Ž/Purgar, K. (ur.)  VIZUALNA KONSTRUKCIJA KULTURE, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2008.
  • Benjamin, W., ESTETIČKI OGLEDI, Školska knjiga, Zagreb, 1986.

S Estetika - ne izvodi se od 17.05.2021.

Povezane teme