unizg Pretraga

S Stručna praksa u pripremi proizvodnje obuće

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ksenija Doležal
dr. sc. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viši predavač

šifra predmeta

57079

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

10 (0+8+2)

ECTS

10

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    nabrojati i opisati poslove pripreme proizvodnje obuće
•    opisati organizacijsku strukturu pripreme proizvodnje obuće
•    izraditi tehničku dokumentaciju za procese proizvodnje obuće
•    izračunati utroške materijala
•    opisati i izraditi kalkulaciju cijene koštanja 
•    nabrojati i opisati poslove operativne pripreme
•    izraditi radnu dokumentaciju za proces proizvodnje

Okvirni sadržaj predmeta

Na razini programa kojima predmet pridonos, student će moći:
-    razumjeti postupke u pripremi proizvodnje obuće
-    komunicirati sa stručnjacima i laicima o problemima i rješenjima u području tehnologije obuće
-    primijeniti stečene vještine učenja nužne za nastavak studija

Cilj predmeta

Cilj predmeta je steći stručna i primjenjena znanja u tehnologiji proizvodnje obuće, s posebnim naglasom na pripremu proizvodnje obuće. U okviru predmeta potrebno je steći znanja o poslovima pripreme proizvodnje obuće (oblikovanje obuće, tehnološka priprema, studij rada i operativna priprema).

Literatura potrebna za ispit

  • D. Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće I dio, Zagreb, 1980.

Dopunska literatura

 

S Stručna praksa u pripremi proizvodnje obuće

Povezane teme