unizg Pretraga

S Metrika boja

Nositelji

Prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

Suradnici

Ivana Čorak, mag. ing. techn. text., asistent

šifra predmeta

57056

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Postaviti boje u kontrastnim i harmonijskim odnosima
•    Definirati usklađivanje boja u dizajnu
•    Klasificirati boju korištenjem sustava uređenosti boje 
•    Instrumentalno mjeriti boju
•    interpretirati rezultate objektivne evaluacije boje
•    izračunati i interpretirati razlike u boji prema standardnim CIE modelima

Okvirni sadržaj predmeta

Klasificirati i kategorizirati boju kao relevantnog čimbenika u dizajnu obuće, koristiti metode određivanja razlike u boji kao elementa kontrole kvalitete boje i koristiti se metodama sustavnog uređenja boje u klasificiranju i katalogiziranju boje u procesima dizajna obuće te biti sposoban surađivati u timskim projektima industrijske proizvodnje tekstila za interijere i prilagođavati se dinamici timskog rada kao i realnim mogućnostima rješavanja zadataka.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s teorijskim osnovama boje, njenim parametrima, harmonijskim i kontrastnim odnosima, te metodologijom instrumentalnog mjerenja i objektivnog vrednovanja boje.

Literatura potrebna za ispit

  • Parac – Osterman, Đ.: Osnove o boji i sustavi vrjednovanja, (Z. Dragčević (Ed)), Tekstilno – tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, ISBN: 978-953-7105-11-2 (II. Izdanje 2013)
  • H.S. Shah, R.S.Gandhi; Instrumental Colour Measurements and Computer Aided Colour Matching for Textiles, Mahajon, India 1990.
  • Mcdonald, R.: Color Physic for Industry, Society of Dyers and Colourists, ISBN 0 901956 457, Bradford, (1987)

Dopunska literatura

  • Shah, H., S.; Gandhi, R., S.: Optical Theory for Colour Matching, in Instrumental Colour Measurements and Computer Aided Colour Matching for Textiles, Mahajan Book Distribution, India, (1990.).
  • Izbor članaka iz znanstvene i stručne literature

S Metrika boja

Povezane teme