unizg Pretraga

S Teorija mode

Nositelji

Prof. dr. sc. Žarko Paić

Suradnici

dr. sc. Petra Krpan, viša asistentica

šifra predmeta

52419

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (2+0+1)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

 

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti teorijske analize povijesnoga konstituiranja mode u modernom društvu
•    napisati seminarski rad kao preduvjet za daljnje samostalno bavljenje i analizu mode u globalnim uvjetima medijske reprezentacije mode
•    razumjeti specifičnost mode unutar složenog područja kulture kao načina kolektivnog i individualnog identiteta
•    prepoznati koncepte modnih dizajnera i učiniti case-study o stanju mode u društvenim promjenama danas
•    razumjeti multikulturalne i interkulturalne odnose u suvremenoj modi
•    primijeniti znanja iz različitih teorijskih paradigmi u komunikaciji putem medija

Okvirni sadržaj predmeta

Primjena znanja i razumijevanja suvremenih teorija mode u izradi seminarskih radova kao preduvjetu za daljnje samostalno istraživanje fenomena mode u medijskoj prezentaciji i  različitim oblicima djelovanja u javnosti.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za teorijsko razumijevanje složenog fenomena mode u suvremenim postindustrijskim društvima. Opće znanje koje studenti usvajaju iz temeljnih spoznaja kolegija koji interdisciplinaro obuhavaća znanja iz društvenih i humanističkih znanosti usmjereno je razvijanju kritičke i kreativne sposobnosti prepoznavanja društvene funkcije i simboličke reprezentacije mode. Moda se u suvremenom svijetu razmatra kao sustav znakova, društveni obrazac vrijednosti i način stjecanja kolektivnoga i individualnog identiteta. Usvajanjem spoznaja iz najnovije literature iz interdisciplinarnog područja modnih studija, kolegij omogućava studentima uvid u stanje suvremene rasprave o globalizaciji, identitetima i kulturalnoj konstrukciji društvenog polja u kojem moda utječe na izbor životnih stilova.

Literatura potrebna za ispit

  • Yuniya Kawamura: Fashion-ology? An Introduction to Fashion Studies, Berg, New York, 2005.
  • Roland Barthes, Fashion System, Princeton University Press, Princeton, 1988.
  • Gilles Lipovetsky, The Empire of Fashion, Princeton University Press, Princeton, 1994.
  • Žarko Paić, Vrtoglavica u modi, Altagama, Zagreb, 2007.
  • Malcolm Barnard, Fashion as Communication, Routledge, London, 2001.

Dopunska literatura

  • Milan Galović, Moda – zastiranje i otkrivanje, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
  • Djurdja Bartlett, Mirna Cvitan Černelić, Ante Tonči Vladislavić: Moda: povijest, teorija i sociologija mode, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
  • Francois-Marie Grau, Povijest odijevanja, Jesenski i Turk, Zagreb, 2008.

S Teorija mode

Povezane teme