unizg Pretraga

S Oblikovanje i konstrukcija obuće II

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak 

šifra predmeta

52416

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    znati antropometrijske mjere potrebne za konstrukciju krojeva obuće 
•    razumjeti i objasniti sastavne konstrukcijske dijelove različitih bazičnih vrsta ženskih cipela
•    samostalno razraditi temeljnu konstrukciju krojeva cipela, osnovu modela i modelirati različite krojeve 
•    samostalno razraditi načine ugradnje pomoćnih dijelova obuće, pripremiti šablone za gradiranje i samo gradiranje
•    analizirati i vrednovati točnost izrađene konstrukcije obuće
•    primjenjivati znanje o konstrukciji i modeliranju na vlastitim modelima ženske obuće

Okvirni sadržaj predmeta

Stjecanje znanja i vještina iz područja oblikovanja i konstrukcije ženske i dječje obuće.

Cilj predmeta

Razvijanje sposobnosti prostoručnog crtanja i razrade modela ženske i dječje obuće, crtanje i razrada konstrukcije osnove modela, izrada i krojnih dijelova, izrada i korigiranje šablona. Usvajanje temeljnih znanja o konstrukciji muške obuće i o modeliranju krojeva obuće.

Literatura potrebna za ispit

  • D.Prelčec: Modeliranje u industriji obuće II, Zagreb,1964.

Dopunska literatura

 

S Oblikovanje i konstrukcija obuće II

Povezane teme