unizg Pretraga

S Dizajn proizvoda od kože

Nositelji

dr. sc. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viši predavač

šifra predmeta

52421

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne vježbe

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Komentirati ulogu i važnost modnih dodataka u modnom dizajnu
•    Analizirati obilježja i osnovne faktore u oblikovanju klasičnih, svečanih i sportskih modnih dodataka od kože
•    Komentirati primjere modnih dodataka prema namjeni i stilu
•    Analizirati raznovrsne primjere modnih dodataka od kože; forma, kroj, materijali, galanterijski pribor
•    Primijeniti estetska i funkcionalna načela u samostalnom oblikovanju modnih dodataka na zadanu temu/poticaj
•    Izrađivati projektni i konstrukcijski crtež prema idejnoj skici 
•    Analizirati i kritički vrjednovati / procijeniti valjanost ideja i kvalitete uradaka

Okvirni sadržaj predmeta

Analizirati klasičnu, sportsku i svečanu kolekciju neovisno o modnim smjernicama kao osnove za autorske kolekcije obuće i modnih dodataka.

Cilj predmeta

Samostalno crtanje proizvoda od kože; torbica, pojaseva, novčanika, rukavica i obuće. Student pri tom treba savladati crtačke vještine prikaza modnih dodataka, analizirati osnovna obilježja klasičnog, sportskog i svečanog stila. Krajni cilj je poticanje i razvijanje oblikovno-stvaralačkih sposobnosti i vještina za samostalno kreiranje modnih dodataka od istraživanja i izgrađivanja ideje, razrade idejnih skica, izrade modnih te projektnih i konstrukcijskih crteža.

Literatura potrebna za ispit

  • M. Vinković, Likovno projektiranje odjeće 1 – II izdanje, Cicero d.o.o. Zagreb, 2014.
  • M. Jakubin, Likovni jezik i likovne tehnike, Educa nakladno društvo d.o.o., 1999.

Dopunska literatura

  • Alex Newman, Zakee Shariff, FASHION A TO Z [An Illustrated Dictionary ], Laurence King, 2009
  • Swann, June, Shoes; The Costume Accessories, London 1982.
  • John Peacoc: Shoes, The Complete SourcebookThames & Hudson Ltd, London, 2005.ISBN-13: 978-0-50052212-84.
  • Georgina O´Hara, THE ENCYCLOPAEDIA OFFASHION, Thames and Hudson, 1986

S Dizajn proizvoda od kože

Povezane teme