unizg Pretraga

S Struktura i svojstva materijala

Nositelji

Franka Žuvela Bošnjak, dipl. ing., predavač

Suradnici

 

šifra predmeta

52427

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni i usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Objasniti strukturu materijala za izradu obuće kao posljedicu sirovinskog porjekla i procesa obrade te sirovine.
•    Povezati funkcionalnost i kemijsku strukturu materijala.
•    Opisati statičku i dinamičku strukturu materijala.
•    Predvidjeti promjene strukture materijala tjekom izrade obuće i njezinog nošenja.
•    Ocijeniti stabilnost strukture materijala

Okvirni sadržaj predmeta

Identificirati važna svojstva materijala za izradu obuće povezujući ih sa strukturom.

Cilj predmeta

Razvijanje sposobnosti  povezivanja strukture sa svojstvima materijala za izradu obuće. Definiranje ključnih značajki statičke i dinamičke strukture materijala, stabilnosti strukture materijala u procesima prerade i primjene.

Literatura potrebna za ispit

  • Wlliams H. L.: Polymere Engineering, Elsevier Sci. Publ. Comp. New York 1985.
  • D. H. Murton - Johnes and J. W. Ellis: Polymere products, Design Materals and Processng, New York, 1986.

Dopunska literatura

 

S Struktura i svojstva materijala

Povezane teme