unizg Pretraga

S Materijali u industriji obuće I

Nositelji

Franka Žuvela Bošnjak, dipl. ing., predavač

Suradnici

 

šifra predmeta

57053

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske vježbe

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Odabrati i opisati materijale (kožu i gumu) za izradu obuće prema definiranom dizajnu. 
•    Opisati tehnološki proces proizvodnje materijala (kože i gume). 
•    Povezati specifičnost strukture i primjene materijala. 
•    Ocijeniti tehnička svojstva i ulogu materijala u konstrukciji obuće.
•    Odabrati elemente kontrole kvalitete materijala (kože i gume). 
•    Procijeniti najvažnije parametre kvalitete materijala. 
•    Valorizirati ponašanje materijala u različitim uvjetima pri naprezanju, toplini, vlazi, zračenju itd. 
•    Grupirati (složiti) materijale za različite vrste i namjene obuće.  

Okvirni sadržaj predmeta

Odabrati kožu i gumene potplate za predloženi dizajn modela obuće, definirati i predložiti osnovne parametre kvalitete odabranih materijala. Predvidjeti međusobni utjecaj materijala.

Cilj predmeta

Usvajanje metodologije poznavanja prirodne kože i gume za definiranu primjenu u izradi dijelova obuće. Razvijanje sposobnosti slaganja materijala (prirodne kože i gume) prema definiranom dizajnu i funkcionalnim svojstvima materijala ovisno o vrsti i namjeni obuće. 

Literatura potrebna za ispit

  • Zvonimir Janović: Polimerizacije i polimeri, Zagreb 1997
  • T. C. Thorstensen: Practical Leather Technology, Krieger Publ. Co., Malabar 1993.
  • E, Heidemann: Fundamentals of Leather Manufacture, Eduard Roether KG, Dormstadt, 1993.
  • Tim Osswald: Polymer Rheology: Fundamentals and Applications, 2014.
  • Wade Motawi: How Shoes are Made, 2017.
  • J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 2001.

Dopunska literatura

  • Compounding and Processing, Applied Science Publ.,London, 1981.
  • HRN EN ISO 20344

S Materijali u industriji obuće I

Povezane teme