unizg Pretraga

S Obuća i modni dodaci kroz povijest

Nositelji

dr. sc. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viši predavač

šifra predmeta

69906

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

 

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Identificirati i analizirati povijesne primjere obuće, modne dodataka i kostime svih stilskih razdoblja; od prapovijesti do 21. st.
•    Povezati novitete/inovacije u povijesnim primjerima obuće s tehnološkim postignućima određenog razdoblja.
•    Usporediti/komentirati povijesne primjere obuće; forma, kroj, materijali, tehnike izvedbe/realizacije.
•    Skicirati povijesne primjere obuće i  modne dodataka.
•    Samostalno istražiti manji segment građe; obuće/modnih dodatak određenog stilskog razdoblja ili tradicijske obuće; prikupiti, razvrstati, analizirati, dokumentirati i prezentirati prikupljenu građu.
•    Realizirati repliku obuće/modnih dodatak određenog stilskog razdoblja ili tradicijske obuće

Okvirni sadržaj predmeta

Usporedba/komparacija raznovrsnih primjera obuće i modnih dodataka kroz povijest elementima uz tehnička, tehnološka i konstrukcijska objašnjenja.

Cilj predmeta

Analitičkim promatranjem reprodukcija povijesnih primjera obuće, modnih dodataka i kostima svih stilskih razdoblja; od prapovijesti do 21. stoljeća identificirati i komentirati obilježja i specifičnosti koristeći stručnu terminologiju. Ustanoviti povezanost i utjecaj stilskih, tehnoloških i društvenih čimbenika na razvoj obuće, modnih dodataka i kostima. Povezati činjenična i teorijska znanja s nastavnim sadržajima iz povijesti umjetnosti.

Literatura potrebna za ispit

  • Koje dobre šuze, šetnja kroz povijest obuće, Etnografski muzej Zagreb 2006.
  • Francois-Marie Grau, Povijest odijevanja, Jesenski i Turk, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

  • Tko nosi ne prosi! S torbom po hrvatskim krajevima, Etnografski muzej Zagreb 2010.
  • Peacock J., FASHION ACCESSORIES, Thames and Hudson, Ltd London, 2000.
  • Boucher F., 20000 years of fashion, the history of costume and personal adornment, HArry N. Abrams, Inc, Publishers, New York, 2001.
  • Rothstein R., 400 YEARS OF FASHION , V & A Publishing, 2010

S Obuća i modni dodaci kroz povijest

Povezane teme