unizg Pretraga

S Oblikovanje i konstrukcija obuće I

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ksenija Doležal

šifra predmeta

40164

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    znati antropometrijske mjere potrebne za konstrukciju krojeva obuće
•    razumjeti poslove modelarnice  u sklopu industrijske proizvodnje obuće, 
•    razumjeti i objasniti sastavne konstrukcijske dijelove različitih bazičnih vrsta muških cipela
•    samostalno razraditi temeljnu konstrukciju krojeva cipela, osnovu modela i modelirati različite krojeve
•    samostalno razraditi načine ugradnje pomoćnih dijelova obuće, pripremiti šablone za gradiranje i samo gradiranje
•    analizirati i vrednovati točnost izrađene konstrukcije obuće
•    primjenjivati znanje o konstrukciji i modeliranju na vlastitim modelima  muške i dječje obuće

Okvirni sadržaj predmeta

Stjecanje znanja i vještina iz područja oblikovanja i konstrukcije obuće.

Cilj predmeta

Razvijanje sposobnosti prostoručnog crtanja i razrade modela muške obuće, crtanje i  razrada konstrukcije osnove modela, izrada i krojnih dijelova, izrada i korigiranje šablona. Usvajanje temeljnih znanja  o konstrukciji muške obuće i o modeliranju krojeva obuće.

Literatura potrebna za ispit

  • Antropometrijski sustav – Mjerenje tijela i označivanje veličina odjeće i obuće, Hrvatski tehnički izvještaj, HRI 1148:2012 hr, HZN, veljača 2012., ICS:01.040.61:61.020
  • D.Prelčec: Modeliranje u industriji obuće I, Zagreb,1964.

Dopunska literatura

  • L.Vass, M. Molnar: Handmede shoes for men, Konnemann, England, 2001.

S Oblikovanje i konstrukcija obuće I

Povezane teme