unizg Pretraga

S Konstrukcija kalupa

Nositelji

doc. dr. sc. Boris Jalušić

Suradnici

 

šifra predmeta

57011

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti zakonitosti na kojima se temelji konstrukcija kalupa,
•    razumjeti osnovne pojmove vezane za dimenzije pojedinih dijelova kalupa, 
•    provesti postupak dimenzioniranja ili oblikovanja modela kalupa,
•    razumjeti osnovne zakonitosti vezane za gibanje stopala i kalupa,
•    analizirati kinematske odnose stopala i kalupa.

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj inženjerskog načina razmišljanja te stjecanje znanja o osnovama konstrukcije kalupa, njihovoj primjeni, oblikovanju i osnovama proračuna.

Cilj predmeta

Usvajanje osnovnih sadržaja konstrukcije kalupa. Sposobnost rješavanja jednostavnih problema iz konstrukcije kalupa.

Literatura potrebna za ispit

  • Budimir Mijović: Uvod u biomehaniku, skripta, Tekstilno-tehnološki fakultet. Sveučilište u Zagrebu

Dopunska literatura

 

S Konstrukcija kalupa