unizg Pretraga

S Stručna praksa DO

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ksenija Doležal
dr. sc. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viši predavač

šifra predmeta

69908

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

10 (0+9+1)

ECTS

10

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati postupke dizajna obuće
•    nabrojati i opisati postupke od ideje do gotove skice modela obuće
•    izraditi skicu modela obuće ručno
•    izraditi skicu modela obuće u odgovarajućem računalnom programu

Okvirni sadržaj predmeta

Na razini programa kojima predmet pridonos, student će moći:
- razumjeti postupke dizajna obuće
- komunicirati sa stručnjacima i laicima o problemima i rješenjima u području dizajna obuće
- primijeniti stečene vještine učenja nužne za nastavak studija

Cilj predmeta

Cilj predmeta je steći stručna i primjenjena znanja o dizajnu obuće. U okviru predmeta potrebno je steći znanja o postupcima dizajna obuće te elementima potrebnim za izradu skica modela i konstrukcije obuće. Također je potrebno steći osnove poznavanja računalnih programa za dizajn obuće.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće I dio, Zagreb, 1980.

Dopunska literatura

 

S Stručna praksa DO

Povezane teme