unizg Pretraga

S Antropometrija i veličine u obućarstvu

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ksenija Doležal

šifra predmeta

69909

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti znanja o antropometrijskim parametrima na dizajn i konstrukciju kalupa i obuće
•    koristiti  adekvatne norme, znati pretraživati norme i patente
•    praktično  primijeniti znanje i korištenje antropometrijskih instrumenata u svrhu dobivanja potrebnih mjera za nogu i stopalo, za različite tipove obuće
•    razumjeti važnost i potrebitost dobre pripreme i znanja o antropometrijskim parametrima u cilju izrade kvalitetne i anatomski korektne obuće

Okvirni sadržaj predmeta

Stjecanje znanja i vještina iz područja antropometrije i normizacije s naglaskom na izradu obuće.

Cilj predmeta

Upoznavanje i važnost uporabe adekvatnih normi; smjernice temeljene na iskustvu pri provedbi antropometrijskog mjerenja stanovništva ; postupci utvrđivanja izmjera stopala i uporaba antropometrijskih instrumenata; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja antropometrije stopala.

Literatura potrebna za ispit

  • Ujević D. i sur.: Podloga za nove hrvatske norme za veličinu odjeće i obuće, Tekstilno–tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., ISBN 953-7105-09-1
  • Ujević, D.: Hrvatski antropometrijski sustav (HAS), Antropologija i mogućnost primjene u praksi, Zbornik izlaganja: Hrvatski antropometrijski sustav – Put u Europu, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2004., ISBN 953-7105-06-7
  • Antropometrijski sustav – Mjerenje tijela i označivanje veličina odjeće i obuće, Hrvatski tehnički izvještaj, HRI 1148:2012 hr, HZN, veljača 2012., ICS:01.040.61:61.020

Dopunska literatura

 

S Antropometrija i veličine u obućarstvu

Povezane teme