unizg Pretraga

S Netkani i tehnički tekstil

Nositelji

Izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar

šifra predmeta

57043

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija - mehanička

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti znanja o različitim postupcima izrade netkanog tekstila. 
•    razumjeti strukture i svojstva netkanog i tehničkog tekstila.
•    razumjeti značaj sustava kontrole i upravljanja suvremenih procesa proizvodnje netkanog i tehničkog tekstila.
•    procjenjivati parametre kvalitete u ovisnosti o sirovini, tehnologiji i namjeni netkanog i tehničkog tekstila

Okvirni sadržaj predmeta

Razumijevanje i primjena znanja o suvremenim procesima izrade, vođenja procesa i kvalitete netkanog i tehničkog tekstila.

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta je stjecanje znanja o specifičnostima vlakana za proizvodnju netkanog tekstila, suvremenim postupcima izrade od faze pripreme vlakana do faza dorade netkanog i tehničkog tekstila. Upoznavanje sa novim tehnologijama i strojevima, postupcima obrade i dorade. Područja primjene i parametri kvalitete netkanog i tehničkog tekstila

Literatura potrebna za ispit

  • Albrecht W.,H. Fuchs, W.Kittelmann:Nonwoven Fabrics,WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim, 2003
  • Horrocks A R, S C Anand: Hadnbook of technical textile, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000
  • Z. Skenderi: Interna skripta, TTF, Zagreb 2008.

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST

S Netkani i tehnički tekstil

Povezane teme