unizg Pretraga

S Ručno tkanje

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivana Schwarz

šifra predmeta

57016

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica  ∑ (P+V+S):

3 (0+1+2)

ECTS

2

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Upoznati povijesne tkanine i načina tkanja kroz povijest na različitim tkalačkim stanovima i napravama.
•    Steći znanja o vrstama i karakteristikama pređe. 
•    Upoznati prirodna vlakna kroz povijest za izradu tkanina. 
•    Upoznati način snovanje jednobojnih i višebojnih osnova, namatanje osnove na snovaći valjak, uvađanje osnove u kotlace i brdo. 
•    Upoznati različiti način tkanja, tkalačke stanove s različitim brojem listova, različitim načinom gaženja, različitim načinom povezivanja listova i podnoški, različitim načinom podizanja listova, odnosno prema raspoloživim tkalačkim stanovima. 
•    Upoznati tkanje različitih tradicijskih tkanina.
•    Proučavanjem literature upoznati različite vezove, način i složenost izrade gustih svilenih uzorkovanih tkanina.

Okvirni sadržaj predmeta

Steći vještinu ručnog tkanja s uporabom različitih vezova, gustoća i finoća niti. Znati odabrati vrstu pređe, izračunati gustoću osnove i potke, te znati odabrati i pripremiti tkalački stan za izradu ciljane tkanine. Steći vještinu tkanja različitim stanovima i tehnikama, kao tkanje na horizontalnim i vertikalnim tkalačkim stanovima, okvirima, usko tkanje ili tkanje vrpci, tkanje s pločicama, tkanje na okviru, tkanje uzlanjem i slobodne kreacije.

Cilj predmeta

Stjecanje osnovnog znanja o ručnom tkanju. Upoznavanje karakteristika pređe i njihova namjena za tkanje na ručnom tkalačkom stanu. Stjecanje vještine pripremanja osnove i potke te tkanja različitih vezova, sklada veza i boja i različitih tehnika tkanja. Mogućnost izrade tkanina prema replikama starog tekstila ili prema određenim slikama ili zapisima. Znati se služiti literaturom i znati prenijeti zapis ili crtež s papira na tkalački stan i obrnuto.

Literatura potrebna za ispit

  • Kovačević S.: Ručno tkanje, stručna knjiga, Centar za kreativne alternative & Prometej, 2003.

Dopunska literatura

  • Članci iz stručnih časopisa: Tekstil, Tekstilec, Melliand textilberichte, Journal textile research textile i dr.
  • Analiza raspoloživih uzoraka od prethodnih generacija studenata.

S Ručno tkanje

Povezane teme