unizg Pretraga

S Vezovi i konstrukcija pletiva

Nositelji

Prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

šifra predmeta

57057

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Shvatiti bitnu razliku između pletiva, tkanina i netkanih tekstilija, 
•    Shvatiti razliku između temeljnih kulirnih pletiva, 
•    Shvatiti razliku između desno-lijevih, desno-desnih, lijevo-lijevih i interlok pletiva, 
•    Znati razlike u svojstvima obrađenih temeljnih pletiva, a time i područja njihove primjene, 
•    Primijeniti stečena znanja u razradi bilo kojih temeljnih pletiva s određenim sirovinama, 
•    Znati prenjeti svoja znanja o pletivima na suradnike u timu kako bi se izradilo kvalitetno i funkcionalno pletivo,
•    Imati inspiracije pri uvođenju novih pređa  za kreiranje funkcionalnih pletiva različite namjene

Okvirni sadržaj predmeta

Na osnovi odslušanih predavanja i vježbi dobiju se saznanja o različitim stukturama, svojstvima i namijenama pletiva. Kroz različite strukture i sirovinske sastave pletiva student dobije značajne informacije za primjenu određenih pletiva i njihovu razliku u odnosu na tkanine. Također student dobije informacije za računalno projektiranje pletiva i za izradu na određenim strojevima.

Cilj predmeta

Naučiti studente analizirati temeljne strukture peltiva, a na osnovi poznavanja osnovnih struktura pletiva upustati se u projektiranje razliičitih uzoraka pletiva. Predavanja su  usklađena s vježbama i podloga su za obavljanje vježbi. Student koji izostane s predavanja s većim će poteškoćama raditi vježbe. Veoma je složeno kada student dva puta uzastopice izostane s predavanja i vježbi. Tada mu je složen nastavak praćenja nastave i obavljanja vježbi. Takvim se studentima preporuča da istog tjedna nadoknade  izostavljene vježbe.

Literatura potrebna za ispit

  • Vrljičak Z.: Načelo projektiranja glatkog kulirnog desno-lijevog pamučnog pletiva, Tekstil, 43(1994.),1, 26-31
  • Vrljičak Z.: Kritički osvrt na analizu parametara strukture kulirnih pletiva, Tekstil,  48(1999.),4, 181-187
  • Bešker M., Srdjak M. i  Z. Vrljičak:  Projektiranjem duljine očice do kvalitetnijeg pletiva, Tekstil, 45(1996.),5, 263-268
  • Vrljičak Z.: Određivanje utroška niti u očici, Tekstil,  49(2000.),11, 609-617
  • Vrljičak Z. i N. Stahov:  Projektiranje i izrada glatkih kulirnih desno-lijevih pletiva različite gustoće, Tekstil, 54(2005.) 9,  440-447
  • Vrljičak Z.: Tehnološko planiranje izrade glatkog kulirnog pliš pletiva, Tekstil, 43(1994.),10, 543-553
  • Vrljičak Z. i Z Didig:  Utjecaj značajki pređa i strojeva na parametre strukture kulirnih platirnih pletiva, Tekstil, 60(2011.)6, 241-250;
  • Vrljičak Z.: Podstavljena pletiva, Tekstil, 30(1981.),3, 125-140
  • Mališ V., Vrljičak Z. i Srdjak M.: Utjecaj parametara pletenja na vuneno interlok pletivo, Tekstil, 31(1982.),5, 293-302

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST, Zagreb

S Vezovi i konstrukcija pletiva

Povezane teme