unizg Pretraga

S Osnove oplemenjivanja tekstila

Nositelji

Agata Vinčić, viši predavač

šifra predmeta

52447

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni, usmeni, kolokviji

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• razlikovati postupke oplemenjivanja tekstila
• razumjeti djelovanje sredstava za oplemenjivanje tekstila
• primijeniti odgovarajuća sredstva i postupke u ovisnosti o vrsti tekstilih materijala
• upravljati procesnim parametrima u ovisnosti o strojevima za oplemenjivanje i upotrijebljenim sredstvima
• odabrati operaciju oplemenjivanja s obzirom na materijal i željena svojstva
• poznavati kriterije ocjenjivanja kvalitete oplemenjivanja

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznati i objasniti studentima osnove mokrog i suhog oplemenjivanja tekstila. Povezati izbor postupaka oplemenjivanja i kemijskih sredstava s materijalom te postizanjem željenih svojstava odnosno učinaka oplemenjivanja.

Cilj predmeta

Studenti će moći primijeniti znanja za postizanje određenih svojstava tekstila oplemenjivanjem, odabirom odgovarajućih sredstava i postupaka obrade s obzirom na tekstilni materijala.

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić I. D.Katović A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila – Knjiga I Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
  • A.M. Grancarić, I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II
  • Katović D.,Bischof Vukušić S. I.Soljačić A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja Knjiga III. Suho oplemenjivanje

Dopunska literatura

  • Pojedini članci iz časopisa Tekstil

S Osnove oplemenjivanja tekstila

Povezane teme