unizg Pretraga

S Vezovi i konstrukcija tkanina

Nositelji

Prof. dr. sc. Željko Penava

šifra predmeta

57058

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica  ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razumijevanje uloge i načina konstrukcije tkanina, praćenje i upravljanje razvojem novog uzorka tkanine, razumijevanje pojmova
•    Poznavanje osnovnih elemenata konstrukcije tkanine, funkcija pojedinih komponenti, vrste tkanina, primjena tkanina
•    Prepoznavanje tkanina, pripreme za proizvodnju prema donesenom uzorku u cilju smanjenja troškova i fleksibilnosti u uvođenju novog proizvoda
•    Znanje o tehničkoj primjeni i namjeni specifičnih konstrukcijskih elemenata tkanine, s posebnim osvrtom na vezove s aspekta njihovih posebnih karakteristika

Okvirni sadržaj predmeta

Primjena znanja i razumijevanje konstrukcije tkanina u suvremenoj pripremi proizvodnje tkanih proizvoda. Usvajanje znanja samostalne konstrukcije tkanina. Vrednovanje ciklusa razvoja novog proizvodnog uzorka tkanine, praćenje razvojnih parametara, a sve s ciljem uspješnog lansiranja novog tekstilnog proizvoda u okviru poslovnog plana.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je detaljno upoznavanje studenata s vezovima tkanina. Spoznavanje razlike u konstrukcijama različitih struktura tkanina iz kojih slijede određena svojstva, koja pak uvjetuju namjenu tkanina.

Literatura potrebna za ispit

  • Orešković V. i J. Hađina: Vezovi i konstrukcije tkanina listovnog tkanja, Bihać.
  • Grupa autora: Bindungslehre der Kulirwirkerei und Strickerei, Leipzig.

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb

S Vezovi i konstrukcija tkanina

Povezane teme