unizg Pretraga

S Računalstvo

Nositelji

Prof. dr. sc. Tomislav Rolich

suradnici

Davorin Grabar, asistent, vanjski suradnik

šifra predmeta

39752

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• Definirati temeljna načela rada računala.
• Razlikovati osnove uloge i definirati značajke sastavnih dijelova računala.
• Nabrojati ulazno/izlazne uređaje i opisati njihove značajke.
• Opisati temeljna načela pohrane računalnih podataka i prepoznati prikladnost uporabe pojedinih medija za pohranu podataka u praktičnoj primjeni.
• Definirati temeljna načela povezivanja računala i objasniti pojam računalnih mreža.
• Objasniti pojam računalnog programa i prepoznati vrste programa i područja primjene.
• Objasniti pojam interneta i usporediti internetske usluge.
• Shvatiti važnost sigurnosti podataka u računalnom okruženju.   

Okvirni sadržaj predmeta

Razumijevanje načela rada i praktična primjena računalnog sklopovlja i programa pri rješavanje specifičnih zadaća u različitim područjima tekstilne tehnologije.

Cilj predmeta

Načelno poznavanje rada računala i računalnih uređaja, razumijevanje međudjelovanja komponenti računalnog sustava, razumijevanje praktične primjenjivosti i prikladnosti računalnih uređaja i tehnologija.

Literatura potrebna za ispit

  • Darko Grundler, Kako radi računalo, PRO-MIL, Varaždin, 2004, ISBN 953-7156-06-0, 352 str.
  • Darko Grundler, Primijenjeno računalstvo, (sveučilišni udžbenik), GRAPHIS, Zagreb, ISBN 953-6647-03-6, 2000, 524 str.

Dopunska literatura

  • Materijali u elektroničkom obliku na sustavu za e-učenje Merlin
  • Zoran Ikica, Toma Gvozdanović, PC - ŠKOLA Internet, e-mail, web, Pro-mil, Varaždin, 80 str.
  • Dario Sušanj, Brzi vodič kroz osobna računala, SYSPRINT, Zagreb, 2003, ISBN 953-232-019-9, 185. str.
  • Dario Sušanj, PC računala iznutra i izvana, SYSPRINT, Zagreb, 2002, 495 str.

S Računalstvo

Povezane teme