unizg Pretraga

S Žakard tkanje

Nositelji

Prof. dr. sc. Željko Penava

šifra predmeta

57040

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Upoznati povijesne žakarske tkanine i načina tkanja kroz povijest na različitim žakarskim tkalačkim stanovima (svilarske, vunarske, pamučne), te prema složenosti žakara (broj platina, broj sustava niti u smjeru osnove i potke).
•    Steći znanja o nazivima žakarskih tkanina prema vezovima. 
•    Upoznati razvoj žakarskih strojeva od ručnog žakara (1805. god.) do danas najmodernijeg žakara bez užišta. 
•    Odrediti broj efekata na uzorku žakarske tkanine, broj sustava osnovinih i potkinih niti, nacrtati vezove i presjeke po osnovi i potki i dekomponirati tkaninu
•    Proučavanjem literature upoznati različite vezove i prema vezu opisati složenost pripreme, način tkanja i potrebna opremljenost tkalačkog stroja.

Okvirni sadržaj predmeta

Steći vještinu raspoznavanja žakarskih tkanina. Steći vještinu dekomponiranja žakarskih tkanina i to: znati izraditi vezove, presjeke po osnovi i potki po efektima uzorka žakarske tkanine te označiti puno dizanje, gustoću u osnovi i potki, masu tkanine i dr. Steći vještinu raspoznavanja žakarskih tkanina po nazivima vezova.

Cilj predmeta

Stjecanje osnovnog znanja o žakarskom tkanju. Upoznavanje s razvojem žakarskog tkanja, od ručnog tkalačkog stana do danas. Znati raspoznati način žakarskog tkanja, veličinu uzorka, temeljne vezove i tehniku izrade pojedinih vezova na tkalačkom stanu i tkalačkom stroju.

Stjecanje vještine crtanja kompliciranih uzoraka prema predlošku s jednim ili više sustava niti u osnovi i potki. Mogućnost raspoznavanja načina pripreme osnove (broj osnovinih valjaka i broj boja u osnovi i poredak niti po bojama), i potke (broj boja i poredak niti po bojama). Stjecanje vještine raspoznavanja broja efekata i crtanje vezova po efektima. Stjecanje vještine raspoznavanja naziva žakarskih tkanina prema vezu i tehnici tkanja. Razvoj i modernizacija žakarskih tkalačkih strojeva s elektronskim žakarima, modularnim žakarima različitih specifičnosti od više proizvođača. Žakarsko tkanje bez užišta – budućnost žakarskog tkanja.

Literatura potrebna za ispit

  • Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja, Sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008.

Dopunska literatura

  • Adanur Sabit: Handbood of Weaving, Technomic Publishing Company, nc., Lancaster, Pennsylvania, USA, 2001.
  • Članci iz stručnih časopisa: Tekstil, Tekstilec, Melliand textilberichte, Journal textile research textile i dr.

S Žakard tkanje

Povezane teme