unizg Pretraga

S Tehnologija pripreme pređe

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivana Schwarz
doc. dr. sc. Snježana Brnada

šifra predmeta

57029

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica  (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• Steći znanja o preradi, vrstama i svojstvima pređe za osnovu i potku. 
• Znati grupirati i definirati vrste namotaka, njihov oblik i strukturu, prednosti i nedostaci u izradi tkanina i pletiva.
• Znati razjasniti parametre pređe i njihov utjecaj na svojstva konačnog proizvoda.
• Znati izabrati vrstu snovanja prema asortimanu s ciljem ekonomičnije i kvalitetnije prerade.
• Znati skicirati i objasniti strojeve za snovanje i škrobljenje po segmentima.
• Znati važnost optimiranja škrobnog nanosa. 
• Znati svojstva škrobnih sredstava i njihov utjecaj na kvalitetu škrobljene osnove.
• Znati detektirati greške snovanja, škrobljenja i uvađanja, te njihov utjecaj na kvalitetu tkanine.

Okvirni sadržaj predmeta

Temeljna znanja o vlaknima i predenju pređe.

Cilj predmeta

Osposobiti studente da prema vrstama i načinu izrade pređe definiraju njene parametre koji su potrebni za projektiranje ciljane tkanine. Stjecanje znanja o strukturi i izradi pređe namijenjene za osnovu i potku. Pronalaženje utjecaja oblika namotka i načina namatanja pređe na kvalitetu snovanja. Istaći važnost čišćenja pređe od debelih, tankih i slabih mjesta u procesu prematanja. Obraditi proces i cilj končanja, naučiti studente pravilnom označavanju konca. Važan cilj predmeta je osposobiti studenta da zna definirati važnost i odabir načina snovanja, kao i izraditi dekompoziciju snovanja prema kapacitetu stalka. Iznimno složena faza rada škrobljenje zahtijeva intenzivan rad na prijenosu znanja, što zahtjeva temeljna znanja drugih područja kao: kemije, elektronike, strojarstva, termodinamike i dr. Obraditi završnu fazu koja spada u ovaj predmet a to je uvađanje osnove u dijelove tkalačkog stroja: listove, brdo i lamele, te vezanje osnove u slučaju da se postavlja ista osnova na tkalački stroj kakva je bila i prethodna (isti broj osnovinih niti, ista finoća, ista sirovina, isti poredak boja ako se radi o višebojnoj osnovi).

Literatura potrebna za ispit

  • Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.

Dopunska literatura

  • Članci iz stručnih časopisa: Tekstil

S Tehnologija pripreme pređe

Povezane teme