unizg Pretraga

S Matematika

Nositelji

Prof. dr. sc. Kristina Krulić Himmelreich
Izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić

šifra predmeta

39753

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

6 (3+3+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Pismeni i usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• povezivati različite koncepte i rezultate i primjenjivati ih,
• pokazati vještine računanja i koristiti matematičke procedure i algoritme,
• analizirati i riješiti matematičke probleme vezane uz usvojene matematičke koncepte i modelirati situaciju izvan matematičkog konteksta,
• usvojiti osnovna znanja iz linearne algebre, diferencijalnog i integralnog računa realnih funkcija jedne varijable i njihovu  primjenu   

Okvirni sadržaj predmeta

Razumijevanje i praktična primjena matematičkih postupaka i metoda u području tekstilne tehnologije.

Cilj predmeta

Studenti će  usvojiti osnovna znanja iz linearne algebre, funkcija jedne varijable, diferencijalnog i integralnog računa realnih funkcija jedne varijable i njihovu primjenu.

Literatura potrebna za ispit

  • K. Krulić Himmelreich, K. Smoljak, Matematika 1, Fakultetski udžbenik u e-obliku
  • T. Bradić, J. Pečarić, R. Roki, M. Strunje: Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb, 1999.
  • B.P.Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga , Zagreb
  • V.P. Minorski, Zbirka zadataka iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb

Dopunska literatura

S Matematika