unizg Pretraga

S Osnove proizvodnje odjeće

Nositelji

Josip Petric, predavač

suradnici

 

šifra predmeta

52440

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica  (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit, Usmeni ispit   Presdavanje, vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati faze u procesima proizvodnje odjeće
•    navesti poslove tehnoloških procesa krojenja, šivanja i dorade
•    Izračunati kapacitete proizvodnje, vremena izrade
•    definirati tipove šivaćih bodova i šavova
•    primijeniti usvojena znanja u praksi i kvalitetno osiguravati primjenu istih

Okvirni sadržaj predmeta

Na razini programa kojima predmet pridonosi, student će moći:
- razumjeti postupke tehnoloških procesa izrade odjeće
- komunicirati sa stručnjacima i laicima o problemima i rješenjima u području tehnoloških procesa izrade odjeće i
- primijeniti stečene vještine učenja nužne za nastavak studija

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s svim tehnološkim procesima izrade odjeće. Studentima će se pružiti uvid u poslove tehničke pripreme, krojenja, šivanja i dorade odjeće. Kroz auditorne vježbe studenti će razvili sposobnosti za samostalni rad u tehnološkom procesu šivanja odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • D.Rogale i sur.: Procesi proizvodnje odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.

Dopunska literatura

  • D.Rogale i sur.: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000.
  • J. Geršak: Design of clothing manufacturing processes: A systematic approach to planning, scheduling and control
  • Woodhead Publishing Series in Textiles No. 147, 2013

S Osnove proizvodnje odjeće

Povezane teme