unizg Pretraga

S Tehnologija predenja II

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar

šifra predmeta

57028

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica  (P+V+S):

7 (3+4+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• primijeniti  različite postupke izrade predenih pređa od faze grebenanja do dorade pređa.
• razumjeti značaj sustava kontrole i upravljanja suvremenih procesa proizvodnje predenih pređa
• izračunavati sve potrebne tehničko-tehnološke parametre strojeva (proizvodni učinak, parcijalna istezanja, količinu otpada itd.) od faze grebenanja do doradbenih faza pređe
• procjenjivati parametre kvalitete u ovisnosti o tehnologiji, sirovini i namjeni pređe (nejednoličnost, greške, rastezna svojstva) od faze grebenanja do doradbenih faza pređe

Okvirni sadržaj predmeta

Razumijevanje i primjena znanja o suvremenim procesima izrade predenih pređa, vođenja procesa i kvaliteti predenih pređa.

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta je stjecanje znanja o suvremenim postupcima izrade predenih konvencionalnih pređa od faze grebenanja do faze dorade pređa. Postupci izrade pamučnih i vunenih pređa te pređa iz mješavina prirodnih i umjetnih vlakana od faze grebenanja do faza dorade pređa. Savladavanje postupaka izračuna tehničkih i tehnoloških parametara proizvodnje predenih pređa po pojedinim strojevima od strojeva za grebenanje do faza dorade pređa. Ovladavanje postupcima obrade i dorade pređa: prematanje,čišćenje, strukanje, končanje, merceriziranje i smuđenje pređe. Upoznavanje i s kontrolnim sustavima i sustavima upravljanja te CIM sustavima u predionici. Upoznavanje sa parametrima kvalitete pamučnih i vunenih predenih pređa.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić M. i Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1990
  • McCreight D.J., R.W. Feil, J.H. Booterbaugh, E.E.Backe:Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Ltd, 1999
  • Z. Skenderi: Interna skripta, TTF, Zagreb 2008

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST

S Tehnologija predenja II

Povezane teme