unizg Pretraga

S Tehnologija tkanja

Nositelji

doc. dr. sc. Snježana Brnada

šifra predmeta

57030

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica  ∑ (P+V+S):

7 (3+4+0)

ECTS

9

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• Steći znanje o osnovnim konstrukcijskim parametrima tkanine. 
• Analizirati teorijske osnove vezne točke. 
• Znati podijeliti tkalačke strojeve prema tvorbi zijeva i prema unosu potke. 
• Znati pojedine dijelove tkalačkog stroja te njivu sinkronizaciju u ciklusu tkanja. 
• Razumjeti regulaciju tkalačkog stroja u svrhu promjene konstrukcijskih parametara tkanine. 
• Znati tijek razvoja i modernizaciju jednofaznih i višefaznih tkalačkih strojeva. 
• Znati prednost korištenja CAD/CAM u tkanju. 
• Znati detektirati greške na tkanini, njihovo uklanjanje na stroju ili nakon tkanja, te raspoznati posljedice i uzrok nastajanja greške.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje tehnološkog procesa tkanja. Upoznavanje s tkalačkim strojem, utjecaj stroja i uvjeta rada na svojstva tkanina. Stjecanje znanja o podjeli tkalačkih strojeva prema tvorbi zijeva i unosu potke. Stjecanje znanja o razvoju i dostignućima tkalačkih strojeva. Tehničke tkanine, njihove specifičnosti izrade i uporabe. Specifična tkanja (usko tkanje, kružno tkanje, tkanje frotira, višeaksijalna tkanja, tkanja ekstremnih radnih širina, tkanje bez snovanja, višefazno tkanje itd.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o tehnološkom procesu tkanja. Upoznavanje vrstama tkalačkih strojeva, njihova podjela prema tvorbi zijeva i prema unosu potke te osnovni dijelovi. Razvoj i modernizacija tkalačkih strojeva, te specifična tkanja. Uzrok i posljedica grešaka na tkanini.

Literatura potrebna za ispit

  • Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja, Sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008.

Dopunska literatura

  • Adanur Sabit: Handbood of Weaving, Technomic Publishing Company, nc., Lancaster, Pennsylvania, USA, 2001.
  • Članci iz stručnih časopisa: Tekstil, Tekstilec, Melliand textilberichte, Journal textile research textile i dr.

S Tehnologija tkanja

Povezane teme