unizg Pretraga

S Struktura i svojstva pređe

Nositelji

Izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

šifra predmeta

57031

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica  (P+V+S):

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Pisemni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• Usvajanje znanja samostalne konstrukcije različitih pređa.
• Poznavanje vrsti pređa. 
• Poznavanje primjena pređa 
• Znanje o tehničkoj primjeni i namjeni specifičnih konstrukcija pređa.
• Razumijevanje povezanosti konstrukcije i svojstava pređa.

Okvirni sadržaj predmeta

Poznavanje namjene različitih pređa.
Poznavanje struktura i svojstava pređa.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je detaljno upoznavanje studenata s strukturama i svojstvima pređa. Spoznavanje razlike u konstrukcijama različitih struktura pređa iz kojih slijede određena svojstva, koja pak uvjetuju namjenu pređe.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić M., Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1990.
  • Skenderi Z.: Interna skripta 2008.

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb

S Struktura i svojstva pređe

Povezane teme