unizg Pretraga

S Termodinamika

Nositelji

doc. dr. sc. Ivana Špelić

Šifra predmeta

212127

stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

40156

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeno, usmeno

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Savladavanje osnovnih termodinamičkih pojmova.
•    Stjecanje znanja o temeljnim principima toplinskih procesa.
•    Savladavanje rada toplinskih uređaja i njihova primjena.
•    Poznavanje specifičnih  uređaja u tekstilnoj industriji.
•    Razumijevanje uloge termodinamike u industriji.
•    Mogućnosti rješavanja problema vezanih uz toplinske procese u tekstilnoj industriji.

Okvirni sadržaj predmeta

Razumijevanje toplinskih procesa u  različitim područjima tekstilne tehnologije.

Cilj predmeta

Stjecanje temeljnih znanja iz termodinamike u cilji njihove primjena u industrijskoj praksi.

Literatura potrebna za ispit

  • R.Budin, A. Mihelić-Bogdanić, Osnove tehničke termodinamike, Treće izdanje, Školska knjiga, zagreb, 2012.
  • A. Galović, Termodinamika I, FSB, Zagreb, 2002.
  • A. Galović, Termodinamika II, FSB, Zagreb, 2003.
  • T.D. Eastop, A. McConkey, Applied Thermodynamics for Engineering Technologists, Longman, New York, 1994.

Dopunska literatura

  • K.S.Pitzer, Thermodynamics, Mc Grow Hill, New York, 1994.
  • K. Work, Advanced Thermodynamics for Engineering, Mc Grow Hill, New York, 2005.
  • Studentima se omogućuje uvid u relevantne časopise s područja termodinamike.

S Termodinamika

Povezane teme