unizg Pretraga

S Osnove dizajna

Nositelji

dr. sc. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viši predavač

šifra predmeta

52433

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica  ∑ (P+V+S):

2 (2+0+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

 

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• Poznavanje stručne terminologije
• Razlikovanje estetskih i vizualnih karakteristika stilova i pojava u dizajnu
• Poznavanje teorije oblikovanja i dizajna te teoretskih odrednica pojedinih pojava u dizajnu, 
• Razumijevanje povezanosti dizajna i društvenih zbivanja, 
• Razvijanje i edukacija vizualnog opažaja, 
• Memoriranje vizualnog arhiva relevantnih djela dizajna, 
• Prepoznavanje karakteristika rada relevantnih autora 
• Stjecanje sposobnosti atribuiranja paradigmatskih djela dizajna

Okvirni sadržaj predmeta

Kolegij je koncipiran sinkronijski i dijakronijski, uz stjecanje znanja iz osnova dizajna. Kolegij razvija sposobnosti studenata da samostalno analiziraju svoj praktični rad, te da ga tekstualno/verbalno prezentiraju. Također je temeljem ostalim teorijskim kolegijima tijekom studija.

Cilj predmeta

Poznavati povijest i suvremenost dizajna. Navoditi i analizirati usporednih pojava i strategija i razlikovanje umjetnosti-dizajna. Poznavati rad relevantnih autora uz vizualizaciju gradiva tj. pamćenje vizualnih primjera (stjecanje svojevrsnog vizualnog inventara povijesti dizajna). Osvještavati percepciju Razviti sposobnosti vizualnog mišljenja, uspostavljanja aktivnog odnosa prema likovnom ostvarenju, keo i cjelokupnom likovnom okruženju. Uspostavljanje temelja za kompleksnije sagledavanje djela u kontekstu povijesti, društva, vremena i prostora.

Literatura potrebna za ispit

 • Jocelyn de Noblet, Dizajn: pokret i šestar, Golden Marketing, Varaždin, 1999.
 • Nikolaus Pevsner: Pionori modernog oblikovanja, Grafički zavod Hrvatske, 1990.

Dopunska literatura

 • Charlotte Fiell, Peter Fiell: Design of the 20th Century 25 Anv (Meki uvez), Taschen GmbH, 2005.
 • Nicolaus Pevsner, Izvori moderne arhitekture i dizajna, Beograd, 1972. (dostupno u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna, Zagreb)
 • Victor Papanek, Dizajn za stvarni svijet, "Marko Marulić", Split, 1973.
 • Hans-Georg Gadamer, Ogledi o filozofiji umjetnosti, AGM, Zagreb, 2003.
 • Matko Meštrović, Teorija dizajna i problemi okoline, Zagreb, 1980. (samo prvo poglavlje)
 • Likovna enciklopedija, Hrvatska likovna enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže
 • Anićev/Goldsteinov ili Klaićev rječnik stranih riječi i Anićev rječnik hrvatskog jezika
 • Ivana Šverko, O dizajnu, izdanje Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, Split, 2003.
 • Charlotte i Peter Fiell, 1000 chairs ili Designing the 21th Century, Taschen
 • Charlotte Fiell, Design of the 20th century, Köln, 1999. (dostupno u Gradskoj biblioteci)
 • Charlotte Fiell, Scandinivian design, Köln, 2002. (dostupno u Gradskoj biblioteci)
 • Feđa Vukić, Stoljeće hrvatskog dizajna, Meandar, Zagreb, 1996.
 • Jasna Galjer, Dizajn pedesetih u Hrvatskoj, Zagreb, 2004.
 • Nigel Whiteley, Oblikovanje za društvo, Biblioteka Psefizma, DAGGK, Karlovac, 1999.
 • Gillio Dorfles, Kič: antologija lošeg ukusa, Golden marketing, Zagreb, 1997.

Pretraživanje web-a:

http://www.artcyclopedia.com/
http://www.greatbuildings.com/
http://www.artnet.com/
http://www.lemondedesarts.com/
http://www.culturenet.hr/
http://www.nelepets.com/
http://www.moma.org/

S Osnove dizajna

Povezane teme