unizg Pretraga

S Osnove strojarstva

Nositelji

doc. dr. sc. Boris Jalušić

Suradnici

 

šifra predmeta

40154

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti zakonitosti na kojima se temelji određivanje opterećenja jednostavnih strojnih i konstrukcijskih elemenata,
•    razumjeti osnovne pojmove vezane za čvrstoću, sigurnost i postupke dimenzioniranja, 
•    provesti postupak dimenzioniranja ili provjere čvrstoće jednostavnih strojnih ili konstrukcijskih elemenata: vlačno ili tlačno opterećenog štapa, zakovice, klina, zavarenog spoja, grede i vratila,
•    razumjeti osnovne zakonitosti vezane za gibanje i gubitke snage u tipičnim prijenosnicima vrtnje: tarnim, remenskim i zupčnim prijenosnicima,
•    analizirati kinematske odnose i stupnjeve korisnosti u sklopu proračuna jednostavnih prijenosnika vrtnje

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj inženjerskog načina razmišljanja te stjecanje znanja o osnovama elemenata strojeva i konstrukcija, njihovoj primjeni, oblikovanju i osnovama proračuna.

Cilj predmeta

Usvajanje osnovnih sadržaja elemenata strojeva. Sposobnost rješavanja jednostavnih problema iz elemenata strojeva.

Literatura potrebna za ispit

  • Budimir Mijović: Uvod u elemente strojeva, Udžbenik u postupku recenzije, Tekstilno-tehnološki fakultet. Sveučilište u Zagrebu

Dopunska literatura

 

S Osnove strojarstva

Povezane teme