unizg Pretraga

S Vlakna I

Nositelji

Agata Vinčić, dipl. ing., viši predavač

šifra predmeta

39755

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

6 (3+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• Podjeliti vlakana prema porijeklu i temeljnoj građevnoj tvari
• Definirati svojstva vlakana i razlikovati svojstva vlakana prema vrsti
• Primijeniti stečena znanja za ocjenu prikladnosti vlakana za određene prozvode
• Poznavati mogućnosti prerade pojedinih vrsta vlakana 

Okvirni sadržaj predmeta

Dobivanje temeljnih znanja o svojstvima tekstilnih vlakana, njihovim razlikama u ovisnosti o vrsti (porijeklu), građi (kemijskom sastavu i prostornoj uređenosti).

Cilj predmeta

Ovladati temeljnim stručnim znanjima o vlaknima kao osnovom svih tekstilnih tvorevina. Poznavanje preradbenih i uporabnih svojstava u ovisnosti o porijeklu, kemijskoj i strukturnoj građi vlakana.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Čunko, M. Andrassy: Vlakna, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zrinski d.d., Zagreb, 2005.
  • Interni materijali za predavanja i za vježbe (A. Vinčić)

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz znanstveno-stručnih časopisa (Tekstil ISSN 0492-5882 i dr.)

S Vlakna I

Povezane teme