unizg Pretraga

S Tekstilni materijali

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar
doc. dr. sc. Snježana Brnada
prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

šifra predmeta

40155

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

6 (3+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeno, usmeno

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• Usvajanje znanja samostalne konstrukcije tekstilnih materijala
• Poznavanje vrsti pređa, netkanih tekstilija, tkanina, pletiva, podnih i zidnih obloga 
• Primjena pređa, netkanih tekstilija, tkanina i pletiva 
• Poznavanja tehničke primjene i namjene specifičnih konstrukcijskih tekstilnih materijala
• Razumijevanje povezanosti konstrukcije tekstilnog materijala i svojstava tekstilnog materijala

Okvirni sadržaj predmeta

Poznavanje namjene različitih pređa, netkanih tekstilija, tkanina, i pletiva.
Poznavanje svojstava pređa, netkanih tekstilija , tkanina i pletiva,  podnih i zidnih obloga

Cilj predmeta

Cilj predmeta je detaljno upoznavanje studenata s tekstilnim materijalima, odnosno pređama, tkaninama i pletivima. Spoznavanje razlike u konstrukcijama različitih struktura pređa, tkanina i pletiva iz kojih slijede određena svojstva, koja pak uvjetuju namjenu pređe, netkanih tekstilija, tkanine, pletiva te podnih i zidnih obloga.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić M., Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1990.
  • Lasić V. Vezovi pletiva, Zagreb 1997.
  • Tekstilni priručnik, Društvo inženjera i tehničara za tekstil, Maribor, 1987.

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb

S Tekstilni materijali

Povezane teme