unizg Pretraga

S Stručna praksa TTM

Nositelji

doc. dr. sc. Snježana Brnada

šifra predmeta

57037

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica  (P+V+S):

10 (0+10+1)

ECTS

10

Provjera znanja

Seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Upoznati rad i modernizaciju raspoloživih strojeva po fazama rada, njihove nedostatke i prednosti.
•    Steći praktična znanja o radu svakog stroja po fazama rada, način posluživanja stroja i stupanj razvoja.
•    Steći znanja o materijalima.
•    Upoznati kapacitete i mogućnosti rada svakog stroja po fazama rada.
•    Upoznati organizaciju rada.

Okvirni sadržaj predmeta

Steći vještinu raspoznavanja vrsta strojeva. Znati raspoznati stupanj modernizacije strojeva. Znati snimati rad stroja, iskorištenje, zauzetost radnika i organizaciju rada u proizvodnji. Steći vještinu raspoznavanja učinkovitog rada stroja i radnika. S mogućnošću pristupa laboratoriju, steći vještinu rada na mjernim uređajima i znati definirati rezultate mjerenja.

Cilj predmeta

Stjecanje osnovnog znanja procesa izrade tkanina, pletiva i netkanog tekstila. Upoznavanje i praktičan rad tehnološkog procesa izrade po fazama. Znati raspoznati funkciju stroja i kretanje materijala. Znati raspoznati nepravilan rad radnika i stroja. Znati detektirati grešeke na materijalima, uzrok nastajanja i posljedice.

Literatura potrebna za ispit

  • Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja, Sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008.

Dopunska literatura

  • Članci iz stručnih časopisa: Tekstil, Tekstilec, Melliand textilberichte, Journal textile research textile i dr.

S Stručna praksa TTM

Povezane teme