unizg Pretraga

S Studij rada i troškova

Nositelji

doc. dr. sc. Snježana Brnada

šifra predmeta

57015

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica  ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Nabrojiti operacije rada poslužitelja na radnom mjestu
•    Definirati stjecajno vrijeme u tekstilno-mehaničkoj tehnologiji i nabrojiti radna mjesta gdje se ono pojavljuje.
•    Definirati, opisati i analizirati norme u tekstino-mehaničkoj tenologiji
•    Opisati i grafički prikazati utjecaj troškove rada, amortizacije i kvalitete na optimalni broj strojeva ili vretena na radnom mjestu.
•    Prikazati na snimačkom listu zastoj strojeva ili vretena i rad poslužitelja na radnom mjestu te razložiti i definirati snimljena vremena
•    Opisati i usporediti učinkovitost rada kod različitog načina korištenja odmora
•    Steći sposobnost zapažanja pravilnog načina rada, pokreta i zahvata po operacijama rada. 
•    Steći sposobnost zapažanja organizacije rada na radnom mjestu.

Okvirni sadržaj predmeta

Stjecanje znanja u zapažanjima i analizama rada i zastoja stroja, te prepoznavanje pravilnog i nepravilnog rada poslužitelja na radnom mjestu.  Razvijanje sposobnosti primjene norme po radnim mjestima i procesima izrade.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o analizi studija rada i troškova u tekstilno-mehaničkoj preradi. Upoznavanje radnih mjesta po fazama izrade. Izračun troškova materijala i otpada po fazama izrade. Osposobiti studente da steknu vještine snimanja norme, zauzetosti radnika i stjecajnog vremena, iskorištenje strojeva u tekstilno-mehaničkoj tehnologiji. Studenti ovladaju vještinama snimanja vremena utrošenog po operacijama rada.

Literatura potrebna za ispit

  • Taboršak D.: Studij rada, Orgadata, Zagreb 1994.
  • Vodenik F.: Studij i analiza vremena izrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1967.

Dopunska literatura

  • Stručni i znanstveni radovi te dugogodišnja predavanja autora i nositelja istog premeta: Prof.dr.sc. V. Oreškovića i prof.dr.sc. S. Kovačević

S Studij rada i troškova

Povezane teme