unizg Pretraga

Tekstilna tehnologija – mehanička (TTM)

Nakon restrukturiranja tekstilne industrije postavljaju se novi zahtjevi za stručno obrazovanje inženjera u proizvodnji. Traže se inženjeri koji pored stručnih znanja razumiju današnju globalnu ekonomiju i brzo prilagođivanje programa međunarodnom tržištu. Završavanjem ovog smjera student će dobiti cjelovito znanje za vođenje proizvodnog procesa izrade pređe, tkanina, pletiva, pozamenterije, netkanog i tehničkog tekstila. Osim toga kroz stručno obrazovanje u kojem je zastupljeno 60% vježbi s akcentom na 20 sati industrijske prakse u petom i šestom semestru stvoreni su uvjeti da se mladi stručnjak može upustiti u samozapošljavanje. 

 Predmeti upisnog smjera Tekstilna tehnologija – mehanička (TTM)

I. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Matematika 3 3 - 6 8
Fizika I 3 2 - 5 6
Računalstvo 2 3 - 5 5
Opća kemija 2 2 1 5 7
* Engleski jezik I 2 2 - 4 4
* Njemački jezik I 2 2 - 4 4
Σ 12 14 1 27 30
Tjelesna i zdravstvena kultura I - 2 - 2 -

II. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Vlakna I 3 3 - 6 7
Osnove strojarstva 2 2 - 4 5
Tekstilni materijali 3 3 - 6 6
Termodinamika 2 - 2 4 5
* Engleski jezik II 1 2 - 3 2
* Njemački jezik II 1 2 - 3 2
Izborni predmeti - - - - 5
Σ 11 10 2 23 30
Tjelesna i zdravstvena kultura II - 2 - 2 -

III. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Statistika 2 1 1 4 5
Ekonomika 2 - 2 4 5
* Engleski jezik III 1 1 - 2 2
* Njemački jezik III 1 2 - 2 2
Mehanika 2 2 1 5 6
Osnove dizajna 2 - - 2 2
Tehnologija predenja I 2 1 - 3 5
Izborni predmeti 5
Σ 11 5 4 20 30
Tjelesna i zdravstvena kultura III - 2 - 2 -

IV. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Tehnologija predenja II 3 4 - 7 8
Tehnologija pripreme pređe 2 2 - 4 5
Tehnologija tkanja 3 4 - 7 9
Osnove oplemenjivanja tekstila 2 1 - 3 3
Osnove proizvodnje odjeće 2 1 - 3 3
Struktura i svojstva pređe 1 1 - 2 2
Σ 13 13 - 26 30
Tjelesna i zdravstvena kultura IV - 2 - 2 -

V. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Tehnologija pletenja 3 4 - 7 8
Netkani i tehnički tekstil 2 2 - 4 5
Stručna praksa TTM - 9 1 10 10
Izborni predmeti 7
Σ 5 15 1 21 30

VI. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Vezovi i konstrukcija pletiva 2 3 - 5 5
Vezovi i konstrukcija tkanina 2 3 - 5 5
Fizikalno mehaničko ispitivanje tekstila 2 3 - 5 5
Izborni predmeti 10
Završni rad 5
Σ 6 9 - 15 30

*  mogućnost izbora samo jednog stranog jezika

Tekstilna tehnologija – mehanička (TTM)

Povezane teme