unizg Pretraga

S Novi postupci predenja

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar

šifra predmeta

57038

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti postupke izrade rotorske, aerodinamičke, frikcijske, obavijene, samouvojne pređe, pređe izrađene ljepljenjem i pređe izrađene pustenjem.
•    analizirati i kritički rasuđivati o pojedinim postupcima predenja (rotorsko, aerodinamičko, frikcijsko, predenje obavijanjem, samouvojno predenje, predenje ljepljenjem i predenje pustenjem) 
•    razumjeti značaj sustava kontrole i upravljanja suvremenih procesa proizvodnje rotorske, aerodinamičke, frikcijske, obavijene, i samouvojne pređe 
•    izračunavati sve potrebne tehničko-tehnološke parametre strojeva (proizvodni učinak, parcijalna istezanja, količinu otpada itd.) 
•    procjenjivati parametre kvalitete u ovisnosti o tehnologiji, sirovini i namjeni rotorske, aerodinamičke, frikcijske, obavijene, i samouvojne pređe

Okvirni sadržaj predmeta

Razumijevanje i primjena znanja o suvremenim procesima izrade, vođenja procesa i kvaliteta rotorske, aerodinamičke, frikcijske, obavijene, i samouvojne pređe.

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta je stjecanje znanja o postupcima izrade rotorske, aerodinamičke, frikcijske, obavijene, samouvojne pređe, pređe izrađene ljepljenjem i pređe izrađene pustenjem. Ovladavanje postupcima izračuna tehničkih i tehnoloških parametara pojedinih strojeva. Upoznavanje s kontrolnim sustavima i sustavima upravljanja te CIM sustavima u predionici. Ovladavanje postupcima obrade i dorade pređa: prematanje, čišćenje, strukanje, končanje, merceriziranje i smuđenje pređe. 

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1990
  • McCreight D.J., R.W. Feil, J.H. Booterbaugh, E.E.Backe:Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Ltd, 1999
  • Z. Skenderi: Interna skripta, TTF, Zagreb 2008.

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST

S Novi postupci predenja

Povezane teme